Renovering och inredning av vind till sovrum. Montage av ny Idalatrappa.